Menu

Børnefodbold i Skals FF

Børnefodbold i Skals FF, Valkyrien.

 

Skals FF´s holdning og handlinger til børnefodbold:

 

Vision med børnefodbold:

Vi ønsker at skabe et godt fodboldmiljø, hvor der fokuseres på udvikling af individuelle fodboldfærdigheder (teknik og koordination), da det er fundamentet for på kort sigt at skabe glade og motiverede børn, og for på lang sigt at skabe dygtige fodboldspillere.

For at skabe et godt fodboldmiljø skal klubben altid have klare målsætninger og holdninger til børnefodbold, som er velkendte og efterleves af både trænere, ledere, forældre og børn.

 

Målsætning:

Det skal være sjovt at gå til fodbold:
- Vi vil fremelske og bevare glæden ved fodboldspillet.
- Vi vil skabe succeser for alle spillerne – uanset niveau.


Ovennævnte opnås via træning af kompetente (såvel sportslige som pædagogiske) trænere, der har kendskab til klubbens værdier, trænermanualer m.v. Succeserne opnås via arrangementsudvalg, tilmelding af hold på passende niveauer m.v.. Af samme årsag forventer klubben følgende af trænere/ledere i børne-/ungdomsafdelingen;

 

 • De taler pænt til spillerne, på en anerkendende måde.
 • De møder friske og veloplagte til såvel træning som kamp.
 • De giver en forklaring på hvorfor spilleren har den placering på holdet, som træneren har givet ham/hende.
 • De ikke taler ned til spillere.
 • De er modtagelige overfor konstruktiv kritik fra spillere, andre trænere/ledere og forældre.
 • De orienterer om kamp, træning og arrangementer i tilpas god tid.
 • De lytter til holdets ønsker.
 • De er velforberedte til træning og kamp.
 • De sørger for, at alle får mulighed for at vise hvad de kan.
 • De ikke kun interesserer sig for de bedste på holdet.
 • De møder til tiden til såvel træning som kamp.
 • De behandler spillerne ens.
 • De har forståelse for spillernes psykiske og fysiske behov.
 • De kan løse problemer spillerne imellem.
 • De taler positivt til og om dommeren, og respekterer dommerens kendelser.
 • De sørger for via klubben, at videreuddanne sig via kurser m.v..
 • De taler holdets sag overfor klubben, forældrekredsen, ungdomsudvalget og dommeren.
 • De gør hvad de kan for at undgå klikedannelser.
 • De ved, hvad de skal gøre ved uheld, skader eller andre uventede begivenheder.

 

 

 • De kan irettesætte børnene om nødvendigt.
 • De ikke opfordrer børnene til, at gøre uetiske ting.
 • De også udenfor banen kan skabe respekt omkring sig selv, holdet, den enkelte spiller og klubben, ved at være et godt forbillede.
 • De i det hele taget besidder en sportslig ånd overfor såvel klubbens medlemmer som andre klubber.
 • De medvirker til, at holde de fysiske rammer pæne og ryddelige.
 • De bakker op omkring børne-/ungdomsafdelingens fællesarrangementer.


Det skal være lærerigt at gå til fodbold:
- Vi vil udvikle og motivere spillerne løbende gennem kvalificeret træning, stævner og kampe.
- Vi vil træne og udfordre alle spillere uanset kompetencer og kvalifikationer.
- Vi vil have engagerede og veluddannede trænere.


Ovennævnte opnås via tilbud til trænere om diverse DBU-kurser, videreudvikling af trænermanual, overlevere gode forslag, ting og øvelser der virker til hinanden m.v. Trænerne bør ligeledes opfordre/hverve aktive ungdomsspillere som hjælpetrænere og ligeledes periodisk lade en 1. holds spiller deltage aktivt ved træningspas eller andet.


Der skal være gode sociale rammer:
- Vi vil have et godt kammeratskab med respekt for alle uanset baggrund, kompetencer og kvalifikationer.
- Vi vil styrke den sociale ånd via både klubfølelse og holdfølelse.

 

Ovennævnte opnås via anerkendelse af det, som børnene gør godt, til hver en tid som træner, spiller eller forældre, at skride ind over drilleri og mobning m.v.. Den sociale ånd indgydes via fællesskab, aktivt at bringe forældrene med ind i træningspas og som hjælpere ved kamp, at fastholde deltagelse i den årlige sommercup samt deltagelse i klubweekend. Ligeledes skal klubben opfordre til, at børnene også leger sammen – på kryds og tværs af holdet, evt. indførelse af Mascot samt ”kampråb”. Af samme årsag forventer klubben følgende af spillere i børne-/ungdomsafdelingen;

 

 • At når spillerne befinder sig i Skals FF regi erkender, at der er ”VORES” regler om samvær der gælder.
 • At spillerne henstilles til, at gå i bad efter træning om kamp fra U8. For U7 og yngre opfordres der til, at medbringe skiftetøj og sko til kamp.
 • At spillerne møder til tiden til træning og kamp.
 • At spillerne taler pænt til trænere, ledere, med- og modspillere samt andre i klubben.
 • At spillerne bakker op om fælles beslutninger.
 • At spillerne retter sig efter træneren/lederen.
 • At spillerne ikke danner kliker.
 • At spillerne tager fodboldstøvlerne af, inden de går i omklædningsrum, cafeteria, klublokale m.v. efter træning og kamp.
 • At spillerne rydder op efter sig i omklædningsrum, cafeteria, klublokale m.v..

 

 

 • At spillerne gør klubben ære ved, at behandle dommere, med- og modspillere samt tilskuere med respekt.
 • At spillerne ikke forsøger at fremhæve sig selv overfor andre.
 • At spillerne er med til, at samle bolde og rekvisitter ind efter træning og kamp.
 • At spillerne respekterer alle klubbens regler.
 • At spillerne tager aktiv del i klublivet.
 • At spillerne siger pænt tak for kampen til modspillere og dommer, uanset kampens udfald.
 • At spillerne melder afbud i god tid til kamp, hvis de er forhindret.
 • At spillerne bliver behandlet med respekt, selv om de måske ikke hører til de bedste på holdet.
 • At spillerne ikke driller eller mobber andre.
 • At spillerne ikke lokker nogen til at gøre ting, som de egentlig ikke ønsker at gøre.
 • At spillerne respekterer den enkelte spiller, når han/hun siger fra. 

 

Børn skal lege og lære, men samtidig skal det være sjovt at spille fodbold.
 

Ovennævnte opnås via, at fodbolden altid skal være i centrum, således at den indgår som en vigtig del af alle træningsøvelser. I den forbindelse er det klubbens holdning, at spillerne skal have så mange boldberøringer pr. træning som overhovedet muligt. Fra klubbens side tilstræbes det, at der skal være én bold til rådighed pr. spiller.

Ligeledes skal børnene lære, at konkurrence er en naturlig del af fodboldens sjæl, da spillet går ud på, at score flere mål end modstanderen. Resultaterne må dog ikke blive det primære, hvorfor det er vigtigt for børnene at lære at forholde sig til sejre og nederlag og, at verden ikke styrter i grus fordi holdet taber.


Struktur:

Klubben vil arbejde for, at børnene får en tilknytning til klubben/årgangen og ikke kun til et specifikt hold.
Det er klubbens opfattelse, at et godt samarbejde indenfor en årgang og et bredt kendskab blandt medlemmer og trænere giver det bedste udgangspunkt for et godt fodboldmiljø og en mere smidig niveauinddeling, når det bliver aktuelt.

 

Træning:
Alle årgange træner mindst en gang om ugen.
Årgangene U5 – U9 træner ud fra nedennævnte principper;

 

U5

• Grundlæggende motorik
• Aktiviteter med og uden bold
• Leg er den vigtigste del

 

U6 og U7
• Grundlæggende motorik
• Bevægelsesmønstre
• Aktiviteter med bold – helst
• Leg er en vigtig del

 

U8 og U9
• Forsat motorik – bestemt formål
• Bold i træning er vigtig
• Leg er stadig en vigtig del

 Skals FF’s børneafdeling tillader IKKE, at børn under 9 år;
• Inddeles i 1. og 2. hold.
• modtager fysisk træning

 

Skals FF’s børneafdeling anbefaler;
• HAK-princippet i kampe (alle spillere skal som minimum spille Halvdelen-Af-Kampen).

 

FAIR PLAY:

I Skals FF går vi bestemt ind for Fair Play og støtter fuldt op om DBU´s holdninger og handlinger omkring Fair Play. Det vil sige, at spillerne anvender lovligt udstyr, har benskinner på, hilser pænt på modstanderhold og dommer samt ønsker god kamp før kampstart og ligeledes efter kampen hilser og siger tak for kampen til modspillere samt dommer. Man råber ikke af dommer, med- eller modspillere, ligesom trænere og spillere hører og efterlever hvad dommeren siger!

 

Der henvises i øvrigt til nedenstående links;

 

http://www.dbu.dk/Temaer/Fairplay/~/media/Files/DBU_Broendby/2008/fairplay_folder_2008.pdf

 

http://www.dbu.dk/Temaer/Fairplay/~/media/Files/DBU_Broendby/2006/fairplay_tegneserie.pdf

 

http://www.dbu.dk/Temaer/Fairplay/~/media/Files/DBU_Faelles/Fairplay_materialer/fairplay_kampkort.pdf

 

Forældre:

Ovennævnte regler for Fair Play gælder ikke kun børn og unge i Skals FF, men så sandelig også forældre og andre voksne som færdes i Skals FF. I Skals FF efterlever vi ” De ti forældrebud”, som kort og kort fortæller, hvordan man opfører sig ved aktiviteter i Skals FF!

I Skals FF lægger vi vært på, at der i forbindelse med såvel træning som kamp, altid er en positiv stemning blandt trænere/ledere og forældre, idet dette vil have en afsmittende effekt på spillerne og dermed afvikling af træning og kamp. For at dette kan lade sig gøre forventer Skals FF, at forældrene levet op til følgende punkter;

01. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.

02. Giv opmuntring til alle under kampen – ikke bare til din datter eller søn og gør det i

      både med- og modgang.

03. Respekter trænerens brug af spillerne.

04. Respekter, at det er trænerens opgave at give spillerne faglig vejledning under kampe.

05. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.

06. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – med pres ikke barnet.

07. Spørg om kampen var spændende og sjov – spørg ikke kun om resultatet.

08. Sørg for, at barnet har rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.

09. Vis respekt for arbejdet i klubben, bak op om initiativer til engagementer.

10. Tænk på, at det er dit barn der spiller fodbold – ikke dig!

 

Der henvises i øvrigt til nedenstående link;

 

http://www.dbu.dk/oevrigt_indhold/Politikker/De%2010%20foraeldrebud.aspx

 

For at en fodboldklub kan fungere i det daglige, er der ofte brug for en hjælpende hånd fra forældrekredsen, i forskellige sammenhænge. Børne-/ungdomsudvalget forventer at forældre i Skals FF involverer sig i følgende opgaver:

 

 • Kørsel; Det forventes at forældrene er behjælpelige med kørsel til udekampe og stævner. Gældende færdselsregler skal naturligvis overholdes (seler til alle, ingen indtagelse af alkohol samt overholdelse af fartgrænser).
 • Trøjevask; Det forventes, at forældrene på skift vasker spillerdragterne og medbringer til næste kampdag.
 • Holdlederfunktion; Det forventes at forældrene assisterer træner/leder med forskellige små opgaver i forbindelse med kampene, hvis træneren ønsker det.
 • Hjælpefunktion ved træning; Det forventes, at forældrene hjælper træneren med mindre opgaver i forbindelse med træningen, hvis træneren ønsker det.
 • Medhjælp ved klubaktiviteter; Det forventes, at vi kan trække på forældrenes hjælp i forbindelse med klubaktiviteter. Desuden lægger Skals FF vægt på, at trænerne forsøger at inddrage forældrene i nogle sociale arrangementer omkring holdet, idet dette vil være med til, at give spillerne et sammenhold såvel på og ikke mindst udenfor banen.

 

Ud over ovennævnte forventer Skals FF følgende af forældrene;

 • De bakker op om trænere og ledelse.
 • De respekterer trænerens beslutninger.
 • De ikke søger at opnå fordele for eget barn.
 • De ikke opfører sig på en måde, som børnene ikke bryder sig om.
 • De går til træner/leder/børne-/ungdomsudvalg og r åbne og positive, hvis der er klagepunkter.
 • De bakker op om kørsel og trøjevask.
 • De af og til giver en hjælpende hånd med ved diverse praktiske opgaver eller arrangementer i klubben.
 • De medvirker til, at holde orden i klubben.
 • De sørger for, at kontingentet bliver betalt rettidigt.
 • De kommer for at se deres barn og hold spille engang imellem.
 • De byder sig til ved mangel på træner/leder på barnets hold.

 

Pædofili og seksuelle krænkelser:

For at forebygge seksuelle overgreb på børn under 15 år, kontrolleres samtlige trænere og ledere i Skals FF i Det Centrale Kriminalregister. Kontrollen udføres i form af de såkaldte børneattester, som udfærdiges ved tiltrædelse som træner/leder og minimum en gang om året bliver genansøgt. Kontrollen udføres ifølge gældende lovgivning på området samt Danmarks Idræts Forbunds retningslinjer.

Hvis en træner eller leder ikke ønsker, at Skals FF indhenter oplysninger i Det Centrale Kriminalregister, ophører samarbejdet mellem den pågældende og Skals FF øjeblikkeligt.

Skals FF vil alene få kendskab til registreringer af pædofil karakter og ikke andre registrerede lovovertrædelser.

Skulle registrering vise sig, at træner eller leder tidligere er dømt for seksuelle krænkelser af børn, ophører samarbejdet mellem den pågældende og Skals FF øjeblikkeligt.

Bliver klubbens ledelse gjort bekendt opmærksom på en begrundet mistanke om seksuelle krænkelser af børn eller unge, vil den straks drøfte det med de involverede parter for, at få klarlagt sagens omfang. Ledelsen vil derefter vurderer om sagen skal overdrages til politiet. Såfremt mistanken synes helt ubegrundet, er det klubbens forpligtigelse loyalt, at støtte den træner eller leder, som har været uretmæssigt mistænkt.

Det er vigtigt, at frygten for beskyldninger om seksuelle krænkelser ikke fører til, at trænere eller ledere ikke tør omgås eller røre børnene. Forældre, trænere og ledere bør udvise en sund dømmekraft, da uretmæssige beskyldninger kan få uoverskuelige konsekvenser.

Af principielle årsager er det derfor ikke tilladt, at trænere, ledere, forældre, spillere eller andre har nogle former for kamera fremme i omklædningsrummene.

 

Alkohol:

I Skals FF mener vi ikke, at alkohol og børne-/ungdomsfodbold hører sammen. Derfor må der ikke indtages eller medbringes nogen former for alkohol i forbindelse med træning eller kampe i klubbens børne-/ungdomsafdeling. Denne regel er naturligvis gældende for såvel spilelre, trænere, ledere, forældre eller andre med tilknytning til klubben.

 

Organisation:

Klubbens bestyrelse vælger en ”formand” for børneafdelingen, som deltager i 2 - 3 bestyrelsesmøder om året.

Er klubbens børnerepræsentant i hverdagen, og skal være med til at sikre, at alle børnetrænere arbejder efter de gældende principper for et godt idrætsmiljø i klubben.

 

Formand for børneafdelingen laver sammen med trænere og forældre et børne-/arrangementsudvalg der tager sig af følgende opgaver:

 

Udendørs:

 • Sørge for at alle hold har minimum en træner.
 • Der indkaldes til trænermøde februar, med snak om kurser, opstart, træningstider m.v.
 • Sæsonopstart, normalt primo april. Sammen med SUB 88 (Skals FF, Ulbjerg IF og Borup IF) laves fælles indkaldelse til opstart for alle 3 klubber.
 • Koordinere holdtilmelding til Dansk Boldspilsunion (DBU) turneringen.
 • Sørge for udarbejdelse af lister med følgende:
 • Navne og telefonnumre på trænere
 • Navne, adresser, mail-adresser og telefonnumre på spillere/forældre
 • Koordinere årgangenes ønsker om materiale.
 • Være med i teamet omkring afvikling mikrofodboldskole.
 • Koordinere årgangenes ønsker om sociale aktiviteter m.m. under hensyntagen til de økonomiske rammer. Eksempelvis kan arrangere fodboldtur til Fårup eller Djurs sommerland.
 • Arrangere fælles afslutningsfester juni/oktober.
 • Sikre at klubbens hjemmeside omkring børnefodbold er opdateret.
 • Sikre at forældrene følger DBU´s forældrebud om god opførsel.
 • SUB 88 forældreforening giver tilskud på 25,00 kr. pr. spiller til opstart og afslutning på udendørssæsonen.
 • Husk at man er velkommen til at uddelegere opgaver til forældre.

 

Indendørs:

 • Sørge for at alle hold har minimum en træner.
 • Sæsonopstart, normalt oktober måned.
 • Koordinere træningstider i samarbejde med SUB 88 udvalg
 • Koordinere holdtilmelding til JBU turneringen.
 • Sørge for tilmelding til stævner.
 • Sikre at klubbens hjemmeside omkring børnefodbold er opdateret.
 • Arrangerer fælles afslutningsfest i marts, med overnatning i hallen.
 • Husk at man er velkommen til at uddelegere opgaver til forældre.

 

 

Vores håb er, at dit barn får en god, sjov og lærerig fodboldfremtid i Skals FF.

 

Niels Erik Mogensen

Børne- og ungdomsformand

Skals FF

Luk