Menu

Regler

Regler:

SPILLERE:

 • 6 spillere pr. hold, - dog undtaget U6 – U7, der spiller Jyske 3-bold efter gældende JBU regler.

DOMMERE:

 • Alle kampene dømmes af vore egne dommere. Dog undtaget U6 – U7, hvor det førstnævnte hold stiller med baneleder.

SPILLEREGLER:

U 6 – U 12:

 • Der tælles ikke resultater og der findes således ingen vindere, - MEN der er PRÆMIER til alle spillere (se også under ”Præmier)

Øvrige rækker:

Vi følger DBU's generelle spilleregler

Holdenes indbyrdes placering i evt. finalerunder afgøres efter de regler, som er gældende for de indledende puljer.

Såfremt stillingen ved spilletidens ophør i semifinale- og finalekampe er uafgjort, fortsættes der uden ophold, indtil et af holdene har scoret.

Udviste spillere kan ikke genindtræde i spillet i tilfælde af forlænget spilletid.

Der spilles efter de af DFU/ JBU vedtagne regler med følgende tilføjelser:

 1. Hvert hold består af 4 spillere + evt. 2 udskiftningsspillere (Se også under ”Præmier”).

  2.
  Førstnævnte hold stiller op under uret og giver bolden op. I semifinale- og finalekampe foretages der lodtrækning.
 2. Udskiftningskal foregå ved midterlinien modsat dommerbordet.
 3. U6 – U8 spiller efter JBU Jyske 3 Bold indefodboldregler

 

SPILLETID m.m.:

 • Samtlige kampe er af 8 min. varighed, dog undtaget U6 – U7, der spiller 7 min.
 • Afhængig af deltagerantal i de enkelte rækker, kan spilletiden ændres!
 • Deltagergebyret betales på stævnekontoret, og SKAL være betalt inden holdet spiller sin anden kamp.
 • Tvivlsspørgsmål afgøres suverænt af turneringsledelsen.
 • Evt. protest skal afleveres skriftligt, og der skal deponeres kr. 200,-, for at protesten kan behandles.
 • Gebyret tilbagebetales kun, såfremt protesten tages til følge.